سفارش تبلیغ
صبا

لطف خدا بیشتر از جرم ماست

گل درخت سخاوت و مغز حبه صبر و برگ فروتنی را به ظرف یقین بریزید و با وزنه حلم آنها را بکوبد و در هم مخلوط کند و آن را با آب خوف از خدای متعال خمیر کند و با جوهر امید رنگ کند و در دیگ عدالت بجوشاند بعد از آن در جام رضا صاف کند و داروی امانت و صداقت با ان مخلوط کند و از شکر دوستی ال محمد (ص) و شیعیان ایشان به مقدار کافی بر آن بریزد و چاشنی تقوی و پرهیزگاری بر آن اضافه کند و هر روز در پیاله توبه با ذکر خداقدری از آن را بنوشد تا بهبودی حاصل کند پیکر انسانیت داشته باشد

نویسنده : ندا حسینی - ساعت 8:16 عصر روز دوشنبه 89/4/21
نظرات ()    |   لینک ثابت    |  


همراه بسیار است، اما همدمی نیست

مثل تمام غصه ها، این هم غمی نیست

 دلبسته اندوه دامنگیر خود باش

از عالم غم دلرباتر عالمی نیست

کار بزرگ خویش را کوچک مپندار

از دوست دشمن ساختن کار کمی نیست

 چشمی حقیقت بین کنار کعبه می گفت

«انسان» فراوان است، اما «آدمی» نیست

در فکر فتح قله قافم که آنجاست

جایی که تا امروز برآن پرچمی نیست

 

شعر از فاضل نظرینویسنده : ندا حسینی - ساعت 11:11 صبح روز سه شنبه 89/3/25
نظرات ()    |   لینک ثابت    |  


Powered By Persianblog.ir - Designed By Payam salami pargoo